Hotellit Suomessa

Tästä löydät yhteistyöhotellimme Uumajassa ja Vaasassa. Valitse listasta minkä hotellin haluat varata, kaikkiin paketteihimme kuuluu yöpymisen lisäksi laivamatkat meno-paluu.


Original Sokos Hotel Vaakuna

Ori­gi­nal Sokos Hotel Vaa­ku­na, Vaasa -Maa­kun­nan ma­kein ho­tel­li!

Ter­ve­tu­loa Suo­men par­haa­seen Ori­gi­nal-ho­tel­liin!*
Vaa­san Vaa­ku­na on ta­so­kas ja per­soo­nal­li­nen ho­tel­li kau­pun­gin sy­dä­mes­sä. Si­jain­ti torin lai­dal­la os­tos­kes­kuk­sen yh­tey­des­sä tar­jo­aa si­nul­le lois­ta­vat os­tos­mah­dol­li­suu­det.
Maa­il­man­pe­rin­tö­alue, saa­ris­to ja luon­to, ovat Vaa­san ja sen ym­pä­ris­tön helmi. Tätä luon­non­lä­hei­syyt­tä ha­luam­me sinun ko­ke­van myös vie­raa­nam­me.

Vaa­sas­sa kesä on tehty au­rin­gos­ta, shop­pai­lus­ta, te­ras­si­kier­rok­sis­ta, ran­tae­lä­mäs­tä, luon­to­ret­kis­tä, ve­nei­lys­tä, kult­tuu­ri­ta­pah­tu­mis­ta – Suo­men au­rin­koi­sim­mas­sa kau­pun­gis­sa kaik­ki tämä on mah­dol­lis­ta!
Me ho­tel­lis­sa suo­sit­te­lem­me, miten juuri sinä voit viet­tää on­nis­tu­neen päi­vän Vaa­sas­sa!

Vaa­san Vaa­ku­nas­sa ha­luam­me yhä enem­män erot­tau­tua mas­sas­ta, tehdä asioi­ta suu­rel­la sy­dä­mel­lä ja olla ori­gi­nel­li. Toi­vo­tam­me sinut ter­ve­tul­leek­si vie­raak­sem­me, tääl­lä sinä olet meil­le nu­me­ro yksi!

(* Vaa­san Vaa­ku­na va­lit­tiin ket­jun asia­kas­tyy­ty­väi­syys­tut­ki­muk­ses­sa 2018 Ori­gi­nal-ho­tel­lien par­haim­mak­si.)

Week Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
14
1
2
3
4
5
15
6
7
8
9
10
11
12
16
13
14
15
16
17
18
19
17
20
21
22
23
24
25
26
18
27
28
29
30
   
  • Näille päiville ei löydy hotellipakettia.

Yhteensä: